BUREAU
“het ontwerp moet een maatpak zijn voor de opdrachtgever”

ARCEAU
Arceau Architecten is een praktisch ingesteld architectenbureau dat fraaie ontwerpen combineert met slimme oplossingen. We begeleiden bouwprojecten van de eerste schets tot en met de oplevering. Zowel particulieren als bedrijven in de woning- en utiliteitsbouw weten ons te vinden.

Ontwerp
De kracht van onze ontwerpen komt tot uiting in ultieme precisie en vergaande consistentie. Het programma van eisen, de locatie en de wensen van de opdrachtgever vormen het uitgangspunt. Tijdens de uitwerking ligt de nadruk op ruimtelijke beleving, functionaliteit en duurzaamheid.

Werkwijze
Arceau Architecten presenteert eerst een schetsontwerp. Na goedkeuring door de opdrachtgever werken we dit verder uit tot een voorlopig ontwerp wat voor toetsing aan het bestemmingsplan en welstand aan de gemeente wordt voorgelegd. Na goedkeuring worden de bestektekeningen uitgewerkt en wordt de omgevingsvergunning aangevraagd.
Vervolgens schrijven we, indien gewenst, het bestek en organiseren we de aanbesteding. Tot slot volgt de bouw, waarop we toezicht kunnen houden.

Partners
Arceau Architecten beschikt over een uitgebreid netwerk van specialisten voor ondersteuning en advies van specifieke onderdelen.

Meer weten of een offerte aanvragen? Neem contact met ons op


PROJECTEN BUREAU REFERENTIES CONTACT