Wij zijn Arceau Ontwerpers

Wij zijn praktisch ingesteld en combineren fraaie ontwerpen met slimme oplossingen

woningbouw naam project

Arceau Ontwerpers

…heeft de filosofie dat de wensen en behoeften van de opdrachtgever altijd centraal staan. Een eigen architectuurstijl is geen doel op zich, met als voordeel dat elke opdrachtgever een uniek woonhuis krijgt. Elk woonhuis is dus maatwerk, spreekt tot de verbeelding, roept emotie op, is innovatief maar gelijktijdig tijdloos.

…staat voor aansprekende, functionele en stijlvolle ontwerpen. Dit uit zich in een over het gehele traject consistent zijnde architectuur: van (stedenbouwkundig) ontwerp tot in het kleinste detail. Uitgangspunt vormen de woonwensen, de locatie en de dialoog met de opdrachtgever. Tijdens de uitwerking ligt de nadruk op ruimtelijke beleving, functionaliteit, duurzaamheid en financiële haalbaarheid.

…begeleidt, indien gewenst, bouwprojecten van de allereerste schets tot en met de eindoplevering. Wij hebben ruim 25 jaar ervaring. Daarnaast zijn wij bedreven en gemotiveerd om het gehele bouwproces te kunnen beheersen.

…kan putten uit een uitgebreid netwerk van specialisten waarmee in de verschillende fases van de ontwikkeling van een bouwplan nauw wordt samengewerkt. Zo wordt in de initiatieffase eventueel samengewerkt met stedenbouwkundige adviseurs om een plan mogelijk te maken. Bij het uitwerken van de stukken voor de Omgevingsvergunning en de uitvoering wordt samengewerkt met partners op onder andere constructief, installatietechnisch en bouwfysisch gebied.

…ambieert zichzelf telkens verder te ontwikkelen door op zoek te blijven naar nieuwe uitdagingen op het gebied van ontwerpen, duurzaamheid en kwaliteitsverbetering van het product.


Werkzaamheden

Architectonisch Ontwerp

Een woonhuis is een optelsom van diverse factoren zoals de woonwensen, functionaliteit, gewenste uitstraling en de inpassing in de omgeving. Aan de hand van de input door de opdrachtgever wordt gestart met het maken van het ontwerp.

Naast de wensen van de opdrachtgever bestaat er nog een scala aan belangrijke factoren, zowel interne als externe. Er zijn externe factoren zoals afmetingen en vorm van de bouwkavel, de bezonning, windrichting en het uitzicht, maar ook de aanwezige infrastructuur en de kwaliteiten van het omringende landschap en/of de stedelijke bebouwing. En er zijn interne factoren zoals de aard van het gebruik, het karakter van de gebruikers, de gezinssamenstelling en de interne communicatie en de relaties tussen interieur en exterieur. Alle factoren samen vormen de basisingrediënten voor het ontwerp.

Aanvraag Omgevingsvergunning

Wanneer het ontwerp akkoord is bevonden door de opdrachtgevers, gemeente en welstand wordt na een uitgebreide bespreking, het ontwerp uitgewerkt in technische tekeningen waaronder: werktekeningen van alle plattegronden, de constructietekeningen, de technische details en bijbehorende stukken waaronder: de energie prestatieberekening, milieuprestatie gebouw berekening en de Bouwbesluit technische berekeningen.

Met de voorgenoemde technische tekeningen en bijbehorende stukken wordt vervolgens de omgevingsvergunning activiteit bouwen aangevraagd. Zo nodig wordt ook een omgevingsvergunning activiteit inrit-, sloop- en/of kapvergunning aangevraagd.

Uitvoeringsbegeleiding

Hieronder kunnen diverse werkzaamheden vallen als het erop toezien dat het werk wordt uitgevoerd naar de eisen van de gesloten overeenkomst:

  • het geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering van het werk
  • het controleren op de hoofdvorm
  • het erop toezien dat de uitvoering van het werk geschiedt binnen de daartoe gestelde tijd
  • het administreren van de bouwkundige kosten door het opstellen van overzichten van de financiële stand van het werk
  • het controleren van termijnrekeningen van de aannemer en het opmaken van de betalingsmandaten en het houden van bouwvergaderingen en het maken van verslagen daarvan.

Bij de oplevering (opname van het gerealiseerde bouwwerk) zullen wij een proces-verbaal van oplevering opstellen waarin tekortkomingen die in de onderhoudstermijn alsnog opgelost moeten worden en restpuntenlijst worden genoteerd


Over Christian Manders

Passie voor woonhuizen en het ontwerpen van ruimtes waar mensen leven zat er bij Christian Manders al vroeg in. In het bijzonder het samenspel van interieur en exterieur van een woning zorgen voor een duidelijke fascinatie. De voldoening van opdrachtgevers na het ontwerpen van een huis is daar waar je het voor doet.